Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Ул. „Македонија“, бр. 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавкиПоследни вести

Меѓународни ревизорски активности

ДЗР домаќин на XIV годишен состанок на EUROSAI WGEA

Државниот завод на Република Македонија ќе биде домаќин на меѓународен семинар и 14-ти годишен состанок на EUROSAI Работната група за ревизија на животната средина - EUROSAI WGEA, што ќе се одржат од 26 до 29 септември во Скопје

Собраниска расправа по ревизорскиот извештај (06.07.2016)

Усвоен Годишниот извештај на ДЗР за 2015 година

Годишниот извештај на Државниот завод за ревизија за извршените ревизии и за работењето во 2015 година, кој согласно законот за државна ревизија беше доставен до Собранието на Република Македонија, беше на дневен ред за расправа пред пратениците на 108-та собраниска седница при што истиот беше усвоен со 59 гласови

Меѓународни активности

ГДР во посета на Канцеларијата на Главниот ревизор на Норвешка

На покана на Канцеларијата на Главниот ревизор на Норвешка (Office of the Auditor General of Norway - OAGN) Главниот државен ревизор Тања Таневска ќе учествува на прославата по повод 200-годишнината од основањето на оваа институција што ќе се одржи во Осло на 16 и 17 јуни 2016 година.

Меѓународни активности

ДЗР домаќин на XIV годишен состанок на EUROSAI WGEA и обука за одржлив развој

Државниот завод за ревизија на Република Македонија ќе биде домаќин на XIV годишен состанок на EUROSAI WGEA што ќе се одржи од 27-29 септември во Скопје со две централни теми и обука за одржлив развој

Делегација на ДЗР во Будимпешта, Унгарија (29 февруари )

Потпишување на заедничкиот ревизорски извештај за развој на туризмот

Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска, заедно со челните луѓе на ВРИ на Хрватска и на ВРИ на Унгарија, ќе го потпишат конечниот ревизорски извештај од спроведената координирана ревизија на успешност на тема развој на туризмот