За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

Соопштенија

АРХИВА

Архива на финанскиска ревизија и ревизија на регуларност

 

 

Архива на ревизија на успешност