Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Ул. „Македонија“, бр. 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавкиПоследни вести

Ревизорски активности

Објавен „Годишниот извештај на ДЗР за 2014 година“

Годишниот извештај ги сублимира резултатите од извршените ревизии и од другите реализирани активности на ДЗР во изминатата година, со акцент на транспарентноста во наменското трошење на јавните средства и со оценка на квалитетот на услугите кои ги добиваат граѓаните како даночни обврзници

Состанок на Контакт комитетот во Латвија (18-19 јуни)

Делегација на ДЗР во Рига

Двочлената делегација на ДЗР, во која беа Заменик главниот државен ревизор, Насер Адеми и Викторија Черепналковска, Помошник раководител на сектор, учествуваше на состанокот на Контакт комитетот што се одржа во Рига во организација на ВРИ на Латвија

Регионална конференција во Тирана (27-28 мај)

„Откривање и истражување на корупција и измама во процесот на државна ревизија“

На регионалната конференција, организирана од Советот на Европа, беа разменети воспоставените пракси и постигнатите резултати во откривањето измамнички и коруптивни дејствија кај субјектите предмет на државна ревизија

Заменик Главниот државен ревизор Насер Адеми престојуваше во Тирана

Јубилеј на ВРИ на Албанија – 90 години од постоењето

ВРИ на Република Албанија на свечен начин го одбележа јубилејот 90. години од постоењето, манифестација на која присуствуваше делегација на ДЗР, Заменик главниот државен ревизор Насер Адеми и м-р Александар Поповски, раководител на сектор

Симпозиум во Виена (02 – 04 март)

Улогата на ВРИ и средствата за имплементација на одржлив развој

Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска ќе учествува на 23-от Симпозиум кој се одржува во Австрија во организација на Обединетите нации и на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (INTOISAI) каде ќе биде придружуван од Јадранка Бошкоска, Советник на ГДР за ревизија

Регионална ревизорска работилница во Скопје (10-12 февруари)

Паралелна ревизија на успешност од областа на енергетска ефикасност

Работилницата во Скопје на која домаќин и организатор е ДЗР е во рамките на проектот „Паралелна ревизија на успешност од областа на енергетска ефикасност“ кој се реализира со помош на ВРИ на Шведска