Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

СоопштенијаПоследни вести

Меѓународни ревизорски активности

Делегација на ВРИ на Црна Гора во посета на ДЗР

Црногорската делегација предводена од претседателот на Сенатот д-р Милан Дабовиќ оствари посета на ДЗР при што беше примена од Главниот државен ревизор, м-р Тања Таневска

Информација на ДЗР за ревизорски активности

Известување за јавноста

Во врска со големиот број на барања за вршење ревизија пристигнати во последните три месеци и интересот на јавноста за тоа кога сме вршеле ревизија кај субјектите, ДЗР го објавува прегледот со сите субјекти за кои се бара ревизија, периодот кога е вршена ревизијата и каков вид на ревизија е извршена

Меѓународни ревизорски активности

Главниот државен ревизор на UN/INTOSAI симпозиум во Виена

Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска учествува на 24-от UN/INTOSAI симпозиум што се одржува во Виена (31 мај-02 јуни), а на коj учествуваат претставници на Организацијата на обединетите нации (ООН) и претставници на членките на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (INTOSAI)

Меѓународни ревизорски активности

Делегација на ДЗР на конгресот на EUROSAI

Десеттиот по ред конгрес на EUROSAI се одржува во Истанбул (22-25 мај) и на него присуствуваат 146 претставници на 39 Врховни ревизорски институции од Европа, при што делегацијата на ДЗР ја предводи Насер Адеми, Заменик главен државен ревизор


Делегација на Државната ревизорска институција на Србија во работна посета на ДЗР

За време на посетата (27 март) претставниците на двете делегации разговараа за системот за управување со ревизијата, кој ДЗР го применува со почетокот на ревизиите за 2017 година

ДЗР домаќин на ревизорите од мрежата на ВРИ (07-09 март)

Работилница од областа на ревизија на јавните набавки

Работилницата ја отвори Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска, а на истата учествуваат ревизори од мрежата на ВРИ кандидати и потенцијални кандидати за членство во Европската унија под менторство на колеги експерти од ВРИ на Шведска и на Европскиот суд на ревизија

Соопштение на ДЗР

Осврт на изнесени констатации во издадена публикација

По повод издадената публикација од Фондацијата за демократија на Вестминстер со наслов „Оцена на законодавните и регулаторни одредби поврзани со работата на Државниот завод за ревизија„ како Врховната ревизорска институција на Република Македонија ги изнесуваме нашите видувања во однос на одредени ставови содржани во публикацијата