Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Ул. „Македонија“, бр. 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавкиПоследни вести

Делегација на ДЗР во Будимпешта, Унгарија (29 февруари )

Потпишување на заедничкиот ревизорски извештај за развој на туризмот

Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска, заедно со челните луѓе на ВРИ на Хрватска и на ВРИ на Унгарија, ќе го потпишат конечниот ревизорски извештај од спроведената координирана ревизија на успешност на тема развој на туризмот

Делегација на ДЗР во Луксембург (25 февруари)

Втора паралелна ревизија на успешност

Делегацијата која беше предводена од ЗГДР, Насер Адеми учествуваше на состанокот за паралелна ревизија на успешност (PPA II Project), одржан во рамките на Мрежата на ВРИ на земјите кандидати и потенцијални кандидати за членство во Европската унија

Петта конференција на EUROSA/ARABOSAI во Доха (Катар)

Тема: „Улогата на ВРИ во надзорот на владините планови за финансиска помош“

На конференцијата на EUROSAI/ARABOSAI што се одржува во Доха, Катар (07 – 09 декември) учествуваат 101 делегат од 35 држави, а претставници на Државниот завод за ревизија се Насер Адеми, заменик главен државен ревизор и м-р Цвета Ристовска, помошник на главниот државен ревизор

AMS проект / Управување со процесот на ревизијата

Трет годишен состанок на проектните тимови

Двата проекти тима на Државниот завод за ревизија и на Канцеларијата на Главниот државен ревизор на Кралството Норвешка, задолжени за реализација на проектот, го одржаа својот трет годишен состанок во Скопје

Меѓународни ревизорски активности

Главниот државен ревизор на годишен состанок на EUROSAI WGEA

Главниот државен ревизор, м-р Тања Таневска, ќе ја предводи делегацијата на ДЗР која ќе учествува на 13-от годишен состанок на работната група на EUROSAI за ревизија на активностите од областа на животна средина кој ќе се одржи на Малта (05-08 октомври)