Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Палата „Емануел Чучков“
ул. „Јордан Мијалков“ 
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавки

СоопштенијаПоследни вести

Посета на колегите од Норвешка на ДЗР (24-26 октомври)

Финализирање на проектот Систем за управување со ревизијата“

Проектот Audit Management System (AMS) почна во септември 2012 година кога челните луѓе на двете ВРИ, м-р Тања Таневска и г-н Jorgen Kosmo потпишаа Меморандум за соработка

Состанок на ВРИ на земјите кандидати и потенцијални кандидати за членство во ЕУ (12-13 октомври)

Делегација на ДЗР на состанок на Контакт комитетот

Европскиот суд на ревизор е домаќин на состанокот на Контакт комитетот што се одржува во Луксембург, а на кој учествуваат и претставниците на ВРИ кои се кандидати и потенцијални за членство во Европската унија

Меѓународни ревизорски активности

Делегација на ВРИ на Црна Гора во посета на ДЗР

Црногорската делегација предводена од претседателот на Сенатот д-р Милан Дабовиќ оствари посета на ДЗР при што беше примена од Главниот државен ревизор, м-р Тања Таневска

Информација на ДЗР за ревизорски активности

Известување за јавноста

Во врска со големиот број на барања за вршење ревизија пристигнати во последните три месеци и интересот на јавноста за тоа кога сме вршеле ревизија кај субјектите, ДЗР го објавува прегледот со сите субјекти за кои се бара ревизија, периодот кога е вршена ревизијата и каков вид на ревизија е извршена

Меѓународни ревизорски активности

Главниот државен ревизор на UN/INTOSAI симпозиум во Виена

Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска учествува на 24-от UN/INTOSAI симпозиум што се одржува во Виена (31 мај-02 јуни), а на коj учествуваат претставници на Организацијата на обединетите нации (ООН) и претставници на членките на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (INTOSAI)

Меѓународни ревизорски активности

Делегација на ДЗР на конгресот на EUROSAI

Десеттиот по ред конгрес на EUROSAI се одржува во Истанбул (22-25 мај) и на него присуствуваат 146 претставници на 39 Врховни ревизорски институции од Европа, при што делегацијата на ДЗР ја предводи Насер Адеми, Заменик главен државен ревизор