Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Ул. „Македонија“, бр. 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавкиПоследни вести

Меѓународни ревизорски активности

Главниот државен ревизор на годишен состанок на EUROSAI WGEA

Главниот државен ревизор, м-р Тања Таневска, ќе ја предводи делегацијата на ДЗР која ќе учествува на 13-от годишен состанок на работната група на EUROSAI за ревизија на активностите од областа на животна средина кој ќе се одржи на Малта (05-08 октомври)

Работилница на вработените во ДЗР во Охрид (22-24 септември)

Нови методолошки акти

На работилницата се дискутираше за искуствата од примената на новите прирачници: Прирачник за ревизија на регуларност, Прирачник за ревизија на успешност и Прирачник за следење на препораките, како и за искуствата и научените лекции од меѓународните активности во 2015 година

Седница на Собранието на Република Македонија

Усвоен Годишниот извештај на ДЗР за 2014 година

На 62-та седница на Собранието на Република Македонија беше водена расправа за „Годишниот извештај за работењето на Државниот завод за ревизија во 2014 година“, по кое истиот со гласање беше усвоен од пратениците

Ревизорски активности

Објавен „Годишниот извештај на ДЗР за 2014 година“

Годишниот извештај ги сублимира резултатите од извршените ревизии и од другите реализирани активности на ДЗР во изминатата година, со акцент на транспарентноста во наменското трошење на јавните средства и со оценка на квалитетот на услугите кои ги добиваат граѓаните како даночни обврзници

Состанок на Контакт комитетот во Латвија (18-19 јуни)

Делегација на ДЗР во Рига

Двочлената делегација на ДЗР, во која беа Заменик главниот државен ревизор, Насер Адеми и Викторија Черепналковска, Помошник раководител на сектор, учествуваше на состанокот на Контакт комитетот што се одржа во Рига во организација на ВРИ на Латвија

Регионална конференција во Тирана (27-28 мај)

„Откривање и истражување на корупција и измама во процесот на државна ревизија“

На регионалната конференција, организирана од Советот на Европа, беа разменети воспоставените пракси и постигнатите резултати во откривањето измамнички и коруптивни дејствија кај субјектите предмет на државна ревизија

Заменик Главниот државен ревизор Насер Адеми престојуваше во Тирана

Јубилеј на ВРИ на Албанија – 90 години од постоењето

ВРИ на Република Албанија на свечен начин го одбележа јубилејот 90. години од постоењето, манифестација на која присуствуваше делегација на ДЗР, Заменик главниот државен ревизор Насер Адеми и м-р Александар Поповски, раководител на сектор

Симпозиум во Виена (02 – 04 март)

Улогата на ВРИ и средствата за имплементација на одржлив развој

Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска ќе учествува на 23-от Симпозиум кој се одржува во Австрија во организација на Обединетите нации и на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (INTOISAI) каде ќе биде придружуван од Јадранка Бошкоска, Советник на ГДР за ревизија