Контакт

Адреса:
Државен завод за ревизија
Ул. „Македонија“, бр. 12/3
Палата Македонија
1000 Скопје
Република Македонија

Телефон:
(02) 32-11-262
Факс:
(02) 31-26-311

Е-маил: dzr@dzr.gov.mk 

За ДЗР

Ревизорски извештаи

Прописи и стандарди

Образец ИЗПМ

Извештаи на политичките партии

Јавни набавкиПоследни вести

Симпозиум во Виена (02 – 04 март)

Улогата на ВРИ и средствата за имплементација на одржлив развој

Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска ќе учествува на 23-от Симпозиум кој се одржува во Австрија во организација на Обединетите нации и на Меѓународната организација на Врховните ревизорски институции (INTOISAI) каде ќе биде придружуван од Јадранка Бошкоска, Советник на ГДР за ревизија

Регионална ревизорска работилница во Скопје (10-12 февруари)

Паралелна ревизија на успешност од областа на енергетска ефикасност

Работилницата во Скопје на која домаќин и организатор е ДЗР е во рамките на проектот „Паралелна ревизија на успешност од областа на енергетска ефикасност“ кој се реализира со помош на ВРИ на Шведска

Ревизорска работилница во Охрид (26-28 ноември)

Методолошките акти за ревизија – топ тема!

На тридневната работилница учествуваа сите вработени,при што покрај дискусиите за ново подготвените методолошки акти за ревизија на регуларност и за ревизија на успешност, по повод одбележувањето од 15-годишнината на постоењето на ДЗР им беа доделени признанија на вработените кои се во ДЗР 10 и повеќе години

Регионална конференција на шефовите на ВРИ во Белград (20-21 ноември)

Тема: ревизија на политичките партии

На регионалната конференција на Врховните ревизорски институции од Македонија, Србија, Црна Гора, Бих и Словенија, а на која учествуваше Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска, беа разменети искуствата околу вршењето ревизија на работењето на политичките партии

АМS проект / Управување со процесот на ревизијата

Втор годишен состанок на проектните тимови

Проектните тимови на двете ВРИ задолжени за реализација на проектот „Управување со процесот на ревизијата“ го одржаа својот втор годишен состанок во Скопје

Состанок на Контакт комитетот на шефовите на ВРИ (15-17 октомври)

Тања Таневска во Луксембург

На покана на претседателот на Европскиот суд на ревизори, Виктор Калдеира, Главниот државен ревизор м-р Тања Таневска учествува на состанокот на Контакт комитетот на шефовите на Врховните ревизорски институции на земјите членки на Европската унија